Fædrelandsvennen og havna

De siste dagene har det pågått en debatt i våre spalter om Kristiansand havn KF, Color Line og Fjord Line, samt om Fædrelandsvennens holdning til de to førstnevnte aktører i etterkant av saken i lagmannsretten.