Foreløpig sluttstrek

Anken fra de domfelte i den såkalte Hovet-saken er avvist av Høyesteretts ankeutvalg.