Svømmehall på bekostning av skolegård og ungdomsskole?

VENNESLA: Hva er bakgrunnen for at kommunen nå vil ta 489 elevers skolegårdtomt til svømmehall?