Tid for fred

Forhåpentligvis vil Det muslimske brorskapet kunne påvirke Hamas i en mer moderat retning, slik at en mer positiv utvikling i forholdet til Israel blir mulig.