Både øst og vest

Mens Kristiansand har inntatt en mer negativ holdning til regionalt samarbeid, har Arendal blitt mer åpne og lettere å samarbeide med.