Nupen ute av lodd og vater

Evighetsprosjektet på NSB-tomta