Nok er nok!

Send disse personene ut av landet, med en ordre om aldri å komme tilbake til Norge.