Samfunnets utfordringer

Vi kan ikke bare glemme de eldre som har skapt det landet vi lever i.