Skole og lekser

Loveleen Rihel Brenna, lederen i foreldreutvalget for grunnopplæringen, sa i Dagsavisen i går at hjemmelekser er viktig for å involvere foreldrene i barnas skoleliv.