Samfunnsansvar, etikk og forretning

Hvor mye samfunnsansvar er nok? Samfunnsansvar handler om hva bedriften gjør frivillig utover å overholde lover og regler.