Likestilling begge veier

Læreplaner og aktivitetstilbud bør sikre aktiviteter som også gutter synes er stimulerende og utfordrende.