Kravstore kraftkommuner

174 norske kraftkommunerstår bak et krav overfor staten om en halv milliard ekstra kraftkroner. Fra før mottar de flere milliarder kroner årlig fordi energiselskapenes fysiske installasjoner befinner seg på deres grunn.