Kjære Tora Aasland og Kristin Halvorsen!

Etter— og videreutdanning er utdanningssystemets stebarn. Slik kan det ikke fortsette hvis næringslivet på Sørlandet og i Norge for øvrig skal forbli i den globale eliteserien. Tar dere utfordringen, ministre?