Politiet og nærheten

I en kommentar i vår lørdagsavis ga lederen av Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, uttrykk for skepsis til det forslag som er lansert om færre politidistrikter.