Nederlag for regjeringen

Høyesterett har slått fast at regjeringen handlet i strid med Grunnloven da norske rederier ble pålagt å betale 21 milliarder kroner i skatt.