Lekser i skoletiden

SV foreslår å la barna gjøre ferdig alt skolearbeid på skolen, slik at de slipper å ta med seg lekser hjem. Forslaget har naturlig nok skapt debatt.