Ofrene

En lege fra Agderfylkene er i lagmannsretten dømt til halvannet års ubetinget fengsel for seksuelle overgrep mot to pasienter.