Uverdig og uholdbart

I møtet med enkeltskjebner får man illustrert hvordan et ellers velfungerende system kan kommer til kort i forhold til de svakeste av de svake. Anne Tove Kimestad, som vi fortalte om i lørdagsavisen, er ikke noe unntak i så måte.