Toleranse på vikende front?

Norge er et flerkulturelt samfunn, og det er viktig at elevene i grunn— og videregående skole får kjennskap til andre religioner og livssyn enn deres eget.