Viktig boligprosjekt

Kristiansand trenger flere studentboliger. Behovet for boliger er allerede stort, og antallet studenter øker kraftig de kommende årene.