Vestlig sivilisasjon – vestlige verdier?

Fra 1500-tallet og fram til vår tid har rasisme satt sitt preg på Europa.