Barn og fengsel

Svært mye har gått galt før en 15-åring fremstilles for varetektsfengsling. Saken vi skrev om i går er nok et eksempel på at kostnadene kan bli høye når samfunnet ikke makter å hjelpe et barn som havner på de skrå bredder.