Sørlandsk solteknologi

ristiansandsbaserte Vetro Solar AS er i ferd med å etablere et produksjonsanlegg for glass til solenergiindustrien i tyske Thalheim, et europeisk kraftsenter for denne type teknologi.