Om å reise på fotballtur til England ...

Voksne mannfolks turer til fotballøya er som en nostalgisk reise i egen barne— og ungdomstid.