10 innspill til «Agderpakken»

Stortingspolitikere fra Agder vil gjøre levekårs— og likestillingsproblemer til et felles anliggende og nyttårsforsett og noe som utløser midler sentralt. Fædrelandsvennen heier på, trekker parallellen til Groruddalssatsingen i Oslo og kaller det en «Agderpakke». Som ikke-innfødt forsker på levekår i Agder hjelper jeg gjerne til med et knippe innspill.