Mediepolitisk provokasjon

Medieeierskapslovens eierbegrensninger var sterkt omdiskutert da loven ble revidert for et par år siden. Den setter trange grenser for hvor stor andel av mediene et enkelte konsern kan eie og kontrollere.