Jakten på livsvisdommen

Kunnskap kan du lese deg til. Klokskap må du leve deg til.