Krise i forholdet til Europa

Tallet på EU-tilhengere har sunket med nesten 50 prosent på to år, mens opposisjonen slår på nasjonalismens trommer.