Lærerutdanningen

VENSTRE VIL legge fram forslag for Stortinget om å utvide lærerutdanningen fra fire til fem år. Bakgrunnen er internasjonale undersøkelser som viser at Norge ligger under gjennomsnittet i OECD-landene i lesing, matematikk og naturfag — og at norske elever er dårligst i Norden i fagene.