Fortidsminneforeningen i Arendal

Oppvigleren Freddy de Ruiter og hans slagsbrødre og søstre i Arendal har ikke tatt inn over seg at for helseforetaket Sørlandet sykehus eksisterer ikke kommune— og fylkesgrenser. Arendal "eier" ikke lenger sykehuset i byen.