Motviljen mot pasientens beste

Det vi er midt oppe i nå, og som forårsaker så mye brudulje, er en omlegging fra «fullverdige» sykehus til «arbeidsdelte» institusjoner.