Bruk krisepakken i miljøets tjeneste

Finanskrisen gir oss muligheter til å legge grunnlaget for ny vekst som tar hensyn til klimautfordringene.