Bom om bom

Arendals rådmann har kommet med et usedvanlig dårlig forslag. For å skaffe penger til bygging av ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand, ønsker Harald Danielsen å sette opp en bomstasjon på E18 mellom Grimstad og Arendal.