FN i fundamentalismens vold

Hvis Durban II-konferansen vedtar at kritikk av islam skal straffeforfølges, er det et brudd på menneskerettighetene.