Mer reklame i nyhetene?

Det er dessverre ikke slik at avisenes ordinære stoff er reklamefritt. Hvordan blir det når sparekniven brukes i de fleste nyhetsredaksjoner?