Norge mangler en helhetlig religionspolitikk

Når statskirkeordningen endres og kanskje avvikles om noen år, blir det store spørsmålet: Hvilke felles verdier skal det norske samfunn bygges på?