Nok en klatt

Samferdselsministeren har bestemt at firefeltsveien i Søgne skal fullføres til Tangvall.