Festen er over

Vi hadde innstilt oss på at alt fortsetter å vokse. Men nå må vi tenke nytt.