Berettiget refs

Kristiansand kommune har vært altfor slepphendt med å håndheve byggeforbudet i strandsonen. Det fastslår kommunerevisjonen i en fersk rapport som ble lagt fram for bystyret onsdag kveld.