Fakta om slagbehandlingen

Jeg skal ikke spekulere i hvorfor sykehuset i Arendal sprer frykt i befolkningen ved å fremstille den foreslåtte modellen som faglig dårlig, skriver artikkelforfatteren.