Nyskaping i Kristiansand

Nesten 60 prosent av bedriftene i Kristiansand-regionen har lansert nye eller sterkt forbedrede produkter i løpet av de siste tre årene.