Er stråling farlig?

Hvordan kan Statens strålevern skrive at det fins «ingen vitenskapelig evidens for negative helseeffekter»? Det er helt opplagt at noen må ha funnet skadevirkninger. Ellers hadde ikke tusenvis av europeiske leger og vitenskapsfolk undertegnet Freiburg-appellen, Bamberg-appellen og andre appeller som innstendig oppfordrer myndighetene til å redusere innbyggernes stråleeksponering.