Kongsemnet – for Norge i tiden

Når vårt kronprinspar innleder sitt sørlandsbesøk i Lillesand i dag, ivaretar de kongehusets viktigste funksjon: Som omreisende i nasjonalt vedlikehold.