Nominasjonens kvaler

Like sikkert som at kommunevalget nærmer seg, er de rutinemessige bekymringer om vanskelig rekruttering til politikken og mangel på «gode ordføreremner».