Kampen om strandsonen

I går trådte den nye plan— og bygningsloven i kraft.