Norsk mat

Fplkehelseinstituttet slo i mars full nasjonal E. coli-alarm etter at minst tre barn var smittet. Til nå er fem barn bekreftet smittet. En toåring er død. Tre andre kan være smittet. Den intense jakten som har pågått etter smittekilden flere steder i landet er foreløpig uten resultat.