Fire måneder før valget

Så langt er det vanskelig å øyne nye standpunkter eller saker som i seg selv kan påvirke valgutfallet enten i positiv eller negativ forstand for noen av partiene.