Hva er sannhet?

I postmoderne tid blir vi stadig minnet om at virkeligheten er mangfoldig. Hvilken «virkelighet» er den virkelige?