På tide med forbud

Gjennom en artikkelserie her i avisen retter vi søkelyset mot bruk av dopingmidler i ulike miljøer.