Miljøbevisst Agder

I Vest-Agder er 79 prosent og i Aust-Agder 73 prosent av befolkningen positiv til vindmøller i egen kommune.